missie

Onze missie is jongeren en hun naasten te ondersteunen bij het omgaan met epilepsie in het dagelijks leven. De manier waarop je omgaat met je epilepsie bepaalt namelijk je kwaliteit van leven en is dus van groot belang!

 

Wij zijn van mening dat vooral jongeren specifieke aandacht verdienen omdat zij:

 

  • meestal in deze fase (jeugd) gediagnosticeerd worden met met epilepsie
  • met veel grote veranderingen te maken hebben, bv. werk, studie en wonen
  • eenmaal 18+ er wettelijk gezien alleen voor staan
  • zich in een meer kwetsbare en risicovolle fase bevinden

Dit willen wij gaan doen door hen Info & Tools aan te bieden die hen hier mogelijk bij kunnen helpen. Regelmatig organiseren wij Events en bieden op verschillende manieren de nodige Support. Daarnaast zijn wij actief op social media zodat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met epilepsie kunnen delen.

 

PIJLERS:

 

De Stichting VeraVitaal Foundation is gebaseerd op drie pijlers:

 

  • Vitaliteit. Wij staan voor goede zorg voor lichaam en geest. Gezonde voeding, inspanning en ontspanning hebben een positieve invloed op je mentale gesteldheid en vice versa.
  • Communicatie. Goede communicatie draagt bij aan meer begrip en acceptatie. Hoe vertel je je omgeving over je epilepsie? Hoe kan je omgeving hier beter mee omgaan? Wij bieden de tools die hiervoor nodig zijn.
  • Samen sterk. Wij zijn een verzamelplaats en vragen jongeren hun ervaringen en tips met ons te delen. Door dit te doen creëren we samen een plek waar velen iets aan kunnen hebben. Ook werken wij graag samen met, bij voorkeur ervaringsdeskundige, professionals.