Organisatie

Bestuur

  • Vera van Winden, voorzitter
  • Wout Abbenhuis, secretaris
  • Gerard Holterman, penningmeester

 

Vrijwilligers

  • Esther Elgersma, beheerder besloten groep
  • Ben Visser, organisator events
  • Karijn Aussems, jongerencoach

 

Vertegenwoordiger

  • Petra Meijssen, vertegenwoordiger VVF

 

Partners

 

Het bestuur bepaalt het beleid en is actief betrokken bij de ontwikkeling van de Foundation.

De vrijwilligers werken mee aan diverse lopende projecten en hebben allen ervaring met epilepsie.

 

Geen van de bestuurders of vrijwilligers ontvangt een vergoeding of andere vorm van betaling voor de inzet t.b.v. de Foundation.